ХАВХДУУЛАХ

1. Хавхаар бариулах;


2. Хавханд орох: хавхдуулсан тарвага (хавханд орсон тарвага).