ХАВУУЛАХ

1. Бусдаар дээл хавах үйлийг хийлгэх: дээл хавуулах (дээл хол хол шидлэн оёулах);


2. Хүн, амьтан хавж буудуулах - Багш буугаа орхиод харайн очиж түүнийг босгоход суманд хавуулсан хацраас нь цус асгарч байхыг үзэв. дэлгэрэнгүй...