ХАВТГАЙ II
/ амьтан /

Тэмээн гөрөөс; хоёр бөхтэй зэрлэг тэмээ - Хавтгайн явдаг жимийн үзүүрт... дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХАВТГАЙ I