ХАВТГАЙДАХ

1. Хэрэглэгдэх хэмжээнээс хэтэрхий хавтгай болох, хавтгайн учир тохиромжгүйдэх;


2. [шилжсэн] Банздах, хавтгай модоор зодож гэсгээх.