ХАВТАСТ II
/ амьтан /

Яст мэлхийн цээр нэр.

Ижил үг:

ХАВТАСТ I