ХАВТАЛЗАХ

1. Хавтгар юм үргэлжлэн хавтас хавтас хийн хөдлөх: хавталзах навталзах [хоршоо] (хавтгай навтгар дэлгэрэнгүй...


2. Хавтганах, хавтгайран хөдлөх: *яс хавталзах (сэтгэл дэнслэн ширвэгдэх, ичсэнээсээ болж орох байх газраа олж ядах) - дэлгэрэнгүй...
хавталзах навталзах хавтгай навтгар зүйлийн байн байн хөдлөх
яс хавталзах сэтгэл дэнслэн ширвэгдэх, ичсэнээсээ болж орох байх газраа олж ядах