яс хавталзах
сэтгэл дэнслэн ширвэгдэх, ичсэнээсээ болж орох байх газраа олж ядах