ХАВТАЙ

1. Ид хав ихтэй - Хавтай явсан хүн өтлөвч хүндтэй, хатир сайтай морь цоохор ч бол үнэтэй. дэлгэрэнгүй...., хавтай залуу (ид хавтай залуу);


2. Сэтгэлд нийцтэй, бахдалтай: сэтгэлд хавтай (сэтгэлд тааламжтай), хавтай явдал (бахдалтай явдал);
3. Үзэсгэлэнтэй - Хавтай цэнхэр хаврын яргуй. Н.Нямдорж. дэлгэрэнгүй...

хавтай залуу ид хавтай залуу
сэтгэлд хавтай сэтгэлд тааламжтай
хавтай явдал бахдалтай явдал