ХАВТАГАДАХ
/ хуучирсан /

Хэрэгтэнг хавтгай модоор занчиж цээрлүүлэх, банздах: арав хавтагадах (арван удаа банздах), дэлгэрэнгүй...

арав хавтагадах арван удаа банздах
ялтанг хавтагадах ялтанг хавтгай модоор занчиж цээрлүүлэх, ялтанг банздах