ХАВСРАХ II

Хавар намрын үед халуун хүйтнээр үргэлжлэн хуурай шуурах.

Ижил үг:

ХАВСРАХ I