ХАВТАГ

1. Хавтгай дүрс: хавтаг дээрх шугам (хавтгай дээрх шугам);


2. Хавтгай юм: босоо хавтаг (эгц хавтгай зүйл), нисэх онгоцны хавтаг (нисэх онгоцны далавч).

босоо хавтаг эгц хавтгай зүйл
нисэх онгоцны хавтаг нисэх онгоцны далавч