ХАВСАР :
/ ургамал /

хавсар нохойн хошуу (нэгэн зүйл нохойн хошуу) - Нэг гараараа хавсар нохойн хошуу атгаж тавин, дэлгэрэнгүй... И.С.Тургенев. Ангуучны тэмдэглэл.