ХАВСАРГАТ II

Хуурай хүйтэн салхи бүхий.

Ижил үг:

ХАВСАРГАТ I