ХАВСРАА

1. Хавсран туслах үйлийн нэр;


2. Хавсран нийлүүлсэн байдал: хонины хавсраа мах (хонины тураг махыг хавсран нийлүүлж хөлдөөсөн мах);
3. Монгол үндэсний бөхийн барилдаанд учраа бөхийн хүчийг нэг талд нь төвлөрүүлж, хүчилсэн талын хөлийн гаднаас өөрийнхөө тэр талын хөлөөр цочмог цохиж дэлгэрэнгүй...