ХАВСРАЛ

1. Харилцан хавсарч дэмжих ажиллагаа;


2. Харилцан хавсарч зохицох явдал.