ХАВСАРГАХ

1. Юмыг нэгтгэн нийлүүлэх: хавсарган наманчлах (гараа хавсран нийлүүлж наманчлах) - Данзан хоёр дэлгэрэнгүй... Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн;


2. Ажил үүргийг давхарлан хариуцуулах;
3. Ном зохиолын төгсгөлд хавсралт дагалдуулах: толь бичигт түүхийн он дараалал хавсаргах (толь бичигт түүхийн он дарааллыг дэлгэрэнгүй...
4. Бичиг баримтад бусад нэмэлт зүйлийг дагалдуулах: бичиг баримт хавсаргах (бичиг баримт дагалдуулах), үнэмлэх дэлгэрэнгүй... (итгэж үнэмшүүлэх нэмэлт бичиг баримт дагалдуулах).

хавсарган наманчлах гараа хавсран нийлүүлж наманчлах
бичиг баримт хавсаргах бичиг баримт дагалдуулах
үнэмлэх хавсаргах итгэж үнэмшүүлэх нэмэлт бичиг баримт дагалдуулах