хавсарган наманчлах
гараа хавсран нийлүүлж наманчлах