ХАВСАРГА II

Хуурай, хүйтэн салхи; хуурай шуурга: хавсарга тавих (их салхи босох, их салхи гарах) - Хайлантайд дэлгэрэнгүй... Л.Содов. Хаврын нар., хаврын хавсарга (хаврын хүйтэн жихүүн, шороотой салхи) - Хаврын хавсаргаар хоттой хонио харан хонох бүсгүйн зүг харав. Ш.Цогт. Од., хавсарга салхи [хоршоо] (хаврын хүйтэн хуурай, хүчтэй салхи) - Хаврын хавсарга салхинд бэлчээрийн ургамал шим тэжээл муутай байдаг. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., хавсарга шуурга [хоршоо] (хүчтэй шуурга).

хавсарга тавих их салхи босох, их салхи гарах
хаврын хавсарга хаврын хүйтэн жихүүн, шороотой салхи
хавсарга салхи хаврын хүйтэн хуурай, хүчтэй салхи
хавсарга шуурга хүчтэй шуурга
Ижил үг:

ХАВСАРГА I

ХАВСАРГА III