ХАВСАРГА I

1. Хамтатгал, хавтгайгаар нь нийлүүлсэн юм;


2. Хоёр хэрэгтэнг ууцаар нь нийлүүлэн хүлж зовоох шийтгэл;
3. Хамжаа, хамжиж ажиллах хүч, нэгдэж гүйцэтгэх алба - Үнэн хэрэгтээ бид чинь Барон Унгерний цэргийн хавсарга болж орхисон шүү дээ тэгэхэд гэж дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Хувьсгал танаа өчье., өртөөний хавсарга [түүх] (өртөөний алба хамжин гүйцэтгэх хүч), хавсарга өртөө [түүх] (туслах өртөө), хавсаргын өрх [хуучирсан] (өртөөний алба залгуулахад хүч хавсрахаар томилогдсон өрх).

өртөөний хавсарга өртөөний алба хамжин гүйцэтгэх хүч
хавсарга өртөө туслах өртөө
хавсаргын өрх өртөөний алба залгуулахад хүч хавсрахаар томилогдсон өрх
Ижил үг:

ХАВСАРГА II

ХАВСАРГА III

Их салхи босох

Өчигдөр их салхи боссон

Зочин 2019-02-09 13:17:16