ХАВСАРГАДАХ II

Хавсарга тавих, салхи шуурга тавих: хавар хавсаргадах (хавар шороон шуурга тавих), өдөржин дэлгэрэнгүй... (хуурай, хүйтэн шуурга өдөржин шуурах).

Ижил үг:

ХАВСАРГАДАХ I