ХАВСАРГАДАХ I

1. Хоёр хэрэгтэнг ууцаар нь нийлүүлэн хүлж шийтгэх;


2. Хавсарга ялд зовж зүдрэх.

Ижил үг:

ХАВСАРГАДАХ II