ХАВСАРГА III

Хүн амьтны цусны шинэхэн ийлдсэнд агуулагдсан дархлалын уургийн цогц.

Ижил үг:

ХАВСАРГА I

ХАВСАРГА II