хаврын хавсарга
хаврын хүйтэн жихүүн, шороотой салхи