ХАВДАРТАЙ

Хавдар ихтэй, хавдар байгаа - Цус шүүрсэн хөх алаг хавдартай болгов. Ж.Дамдин. дэлгэрэнгүй...