ХАВДАРШИХ

Эрүүл эд, эсэд хорт хавдрын шинж үүсэх.