ХАВИЙНХАН

Ойр орчны хүмүүс: энэ хавийнхан (ойр орчмоор амьдардаг хүмүүс) - Нутаг нуга нэгтэй энэ хавийнхан дэлгэрэнгүй.... Л.Түдэв. Оройгүй сүм.