ХАВИР

1. Юмны хоорондоо харших нь;


2. [шилжсэн] Эвдрэл, хагарал, маргалдаан: хавир үтэр хийх (а. Харшилдах; б. Эв түнжингүй байх), хавир хавир хийх (а. дэлгэрэнгүй...
хавир үтэр хийх а. Харшилдах; б. Эв түнжингүй байх
хавир хавир хийх а. Сэтгэл бодол зөрөлдсөнөөс хоорондоо таарамжгүй байх; б. Бага зэрэг маргаан үүсгэх