ХАВИРАЛДАХ

1. Харилцан хавирах, үрэлдэх - Олон сэлэм хавиралдж, дундаас нь шижир алтан зоос харагдаад байх шиг дэлгэрэнгүй... А.Толстой. Мөнгөн ноён;


2. [шилжсэн] Хүмүүс хоорондоо бага зэрэг зөрчилдөж ам мурийх.