ХАВИРАЛЦАХ

1. Хавирах үйлийг хийхэд хамжих;


2. [шилжсэн] Харилцан муудалцах, маргалдах.