ХАВИЛДАХ

1. Хоорондоо ойртох - Манайхан хавилдаж бууцгаав. И.Дамбажав нар. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй...., хавилдахгүй хоёр өөр хэрэг (хоорондоо холбоогүй тусдаа хоёр хэрэг);


2. Төсөөтэй, адилавтар болох.