ХАВИГНАХ

Хүн, амьтны тогтон байж сууж чадахгүй хавчих.