ХАВИАРАХГҮЙ
/ хуучирсан /

Хамаарахгүй, нэг зүйл нөгөө хэсгийн бүрэлдэхүүнд эс багтах: над хавиарахгүй ажил (над хамаарахгүй дэлгэрэнгүй...