ХААГУУР II

1. Хэрэг явдлын хаана болох, аль зүгээр, аль талаар, аль газраар болсныг асуух үг - Тэр ноёны өргөө хаагуур байдаг дэлгэрэнгүй... ААЗ., хаагуур орших (хаана орших), хаагуур явж ирэв (аль замаар явж ирэв, аль газраар явж ирэв),


2. Эд юмны аль хэсгээр - Сум хаагуур минь гарсан юм, бүү мэд. Би үхэхгүй хүн шүү. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг дэлгэрэнгүй...

хаагуур орших хаана орших
хаагуур явж ирэв аль замаар явж ирэв, аль газраар явж ирэв
Ижил үг:

ХААГУУР I