ХААДАЛЗАХ

1. Намхан, тагдгар юмны хаадганан хөдлөх;


2. [шилжсэн] Эрэмших, үл эмээх, таахалзах.