ХААДГАР

1. Намхан бөгөөд махлаг, тагдгар, таадгар;


2. [шилжсэн] Хүний биеэ ихэд тоон сагсууран бусдыг үл тоосон байдал: хаадгар эр (ихэмсэг эр), хаадгар таадгар дэлгэрэнгүй...
хаадгар таадгар а. Хүний намхан бөгөөд махлаг бие бялдар; б. [шилжсэн] Хүний биеэ тоосон ихэмсэг зан авир