ХААЗЛАХ

Хаазаа дарах, гишгэх - “Сайхан ч нүдтэй хүүхэн юм шүү дээ” гэж эхнэрээ энхрийлэн бодоод суудлаа засаж дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Төмөр Чулуун хоёр.