ХААЛГАХ I

1. Онгорхой нээлттэй зүйлийг дарж битүүлүүлэх: үүд хаалгах (үүд дарж битүүлүүлэх);


2. Ном бичгийн хуудсыг нийлүүлж хавсруулах: номыг нь хаалгах (номын хуудсыг нийлүүлэн хавсруулах);
3. Явж хөдлөхийг болиулах: крант хаалгах (крантны ус гоожихыг болиулах).

үүд хаалгах үүд дарж битүүлүүлэх
номыг нь хаалгах номын хуудсыг нийлүүлэн хавсруулах
крант хаалгах крантны ус гоожихыг болиулах
Ижил үг:

ХААЛГАХ II