ХААЛГАЧИН

1. Хаалга үүдийг сахин харгалзах хүн - Хаалгачинд эрдэнэ, эд таваар өгч оров. дэлгэрэнгүй... зочид буудлын хаалгач (зочид буудлын үүдийг харгалзан орж, гарах хүнд үйлчлэх үүрэгтэй хүн), хаанаасаа хаалгач нь ~ хааныг аргадахаар хаалгачийг аргад [зүйр цэцэн үг] (а. Хааны нэрийг барьсан хаалгачийг аргалж орох хэцүү; б. Их хүмүүсээс илүү бага хүмүүс хүнд сурталтай гэсэн санаа);


2. Хөл бөмбөг, хоккейн спортод бөмбөгийг оруулах дээгүүрээ хөндөлтэй тор бүхий хоёр шонгоос бүтэх хаалганд, эсрэг багийн тоглогчийн бөмбөгийг дэлгэрэнгүй...