ХААЛГУУЛАХ II

Албан үүрэг гүйцэтгүүлэх, хашуулах - Тэр нь алтан монет буюу алтан зоосоор хөлслөн өөртөө алба хаалгуулах арга дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Хувьсгал танаа өчье.

Ижил үг:

ХААЛГУУЛАХ I