ХААЛГАДАХ :

арын хаалгадах (танил талаа ашиглан ажлаа бүтээх, хэрэг явдлаа гүйцээх).