ХААДГАНАХ

1. Хаадгар хүн, юмны хаадга хаадга хөдлөх;


2. [шилжсэн] Хүний өмнө, хойгуур ихэмсэглэн, үл тоон ийш тийш алхах.