хаа хаагүй элбэг
хаа сайгүй байдаг, энд тэндгүй их байдаг, элбэг тохилддог