хаа ч үгүй хаахайсан толгой
эрхэлсэн ажилгүй, хийж бүтээсэн зүйлгүй мөртөө бардамнаж биеэ дөвийлгөсөн зантай хүн