хуудам хаа
хавирганы яснаас нь салгасан дал, бугалга, богтос