ФОСФОРИТ

Фосфор агуулсан химийн нэгдэл - Уран дөшийн фосфоритын аварга комбинат ашиглалтад орсон цаг билээ. дэлгэрэнгүй... фосфоритын орд газар (эдийн засгийн ихээхэн ач холбогдолтой байгалийн фосфат эрдсийн хуримтлал бүхий тунамал хурдас) - Фосфоритын хүдрийн үе илэрлээ. “Ардын эрх” сонин.

фосфоритын орд газар эдийн засгийн ихээхэн ач холбогдолтой байгалийн фосфат эрдсийн хуримтлал бүхий тунамал хурдас