ФРОНТ

1. Дайсны эсрэг байрласан цэргийн байрлал - Үүр цайхын өмнө фронтын шугамаас өртөө хэр гүн ар талд ойн дунд дэлгэрэнгүй... Д.Гармаа. Хулан зээрд;


2. Дайны талбар, байлдааны газар - Дайны фронтод гайхамшигт ялалт эхэлж буй энэ бэлгэ дэмбэрэлтэй үед бидний малчид ардын нэгдлээ байгуулах нь дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн;

3. Байлдааны зэвсэгт хүчин;
4. [шилжсэн] Улс төр, үзэл суртлын тэмцлийн нэгдсэн эгнээ: улс төрийн фронт (улс төрийн тэмцлийн талбар).