ФОТО

Гэрэл зураг - Ойрхон очоод дурандвал бичиг, шилтэй юм, хайрцаг янжуур, фото зураг зэргийг тараасхийн тавьжээ. дэлгэрэнгүй...

фото зургийн цаас гэрэл зураг буулгах цаас
фото аппарат гэрэл зураг авах хэрэгсэл
фото шоу гэрэл зургийн бүтээлүүдийг шалгаруулах, ур чадварыг нь үнэлэх, олонд дэлгэн харуулах тоглолт