ФРАКЦ

1. Парламент, орон нутгийн өөрөө удирдах болон олон нийтийн байгууллагад бодлогоо явуулдаг намын гишүүдийн зохион дэлгэрэнгүй...


2. Нэг намын харьяалалтай боловч өөр үзэл бодол, улс төрийн хөтөлбөртэй онцгойрсон хэсэг - Хүчирхэг намд албан ёсны фракц байвал тэр нь намыг дэлгэрэнгүй.... “Үнэн” сонин;

3. Мэргэжлийн болон явцуу ашиг сонирхлын үүднээс нэгдсэн бүлэг хүмүүс.