ҮЛЭМЖ I

Нэн их, маш том, маш олон, аварга, онцгой - Мөн уулын амыг өгсөхөд ойд мод үргэлжилсэн шавар намаг үлэмж, нэгхэн ч дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Харанхуй хад., үлэмж тооны (маш олон тоотой), үлэмж сайн (маш сайн), үлэмж ашигтай (нэн ашиг тустай, ашиг шим арвинтай), үлэмж дэлгэрэнгүй (маш дэлгэрэнгүй), үлэмж анхаарал тавих (маш их анхаарал тавих), үлэмж ухаант хүн үнэн зөвд баярлана, үргэлж хөөрөмтгий хүн магтаал сайшаалд баярлана [зүйр цэцэн үг] (хүнийг ухаанаар мэдэж болдог гэсэн санаа).

үлэмж тооны маш олон тоотой
үлэмж сайн маш сайн
үлэмж ашигтай нэн ашиг тустай, ашиг шим арвинтай
үлэмж дэлгэрэнгүй маш дэлгэрэнгүй
үлэмж анхаарал тавих маш их анхаарал тавих
үлэмж ухаант хүн үнэн зөвд баярлана үргэлж хөөрөмтгий хүн магтаал сайшаалд баярлана хүнийг ухаанаар мэдэж болдог гэсэн санаа
Ижил үг:

ҮЛЭМЖ II

Үлэмж гараг

3 дах өдрийн хуучин монгол хэллэг

Зочин 2021-04-23 02:07:34