үлэмж ухаант хүн үнэн зөвд баярлана үргэлж хөөрөмтгий хүн магтаал сайшаалд баярлана
/ зүйр цэцэн үг /
хүнийг ухаанаар мэдэж болдог гэсэн санаа